Haraca Kiko ft Tivi Gunz, Tonton 80, Paramba & Chef Chain – La Calle Ta Bobo

Haraca Kiko ft Tivi Gunz, Tonton 80, Paramba & Chef Chain - La Calle Ta Bobo