Jhoni The Voice, Tali, Lito Kirino, Kapuchino, Messiah, Young Flow – Fronteamos Porque Podemos (NYC Remix)